HEM INFO MEDIA TRO SMÅGRUPPEN BARN & UNGDOM FOTON KONTAKT BUTIKEN HJÄLPEN

Kalender

VECKA 50

Söndag 15/12
16:00 Gudstjänst

VECKA 51

Tisdag 17/12
19:00 Bön & lovsång

Söndag 22/12
16:00 Inför korset i advent, Johan Olofsson, mingelfika

VECKA 52

Tisdag 24/12
23:00 Midnattsgudstjänst i Pingstkyrkan

Torsdag 26/12
18:00 Julkonserten HAPPY CHRISTMAS

Söndag 29/12
10:00 Gudstjänst i Allianskyrkan

VECKA 1

Tisdag 31/12
18:00 Nyårsbön i Allianskyrkan

Lördag 4/1
14:30 Sånggrupp på Skärstadal (Everts sånggrupp)

Söndag 5/1
10:00 Visionsgudstjänst, Tobias Karlhager

VECKA 2

Tisdag 7/1
19:00 Bön & lovsång

Söndag 12/1
10:00 Gudstjänst, Tobias Karlhager, nattvard, mingelfika

Intranät

Här hittar du utförligare kalender, scheman mm.

Predikningar på webben

Nu kan du lyssna på predikningar på webben!


Ladda hem informationsblad

Har du inte fått informationsbladet med reportage, program och betraktelser i din brevlåda kan du ladda ner det som pdf-fil här nedan.

       


© Ölmstad Pingstförsamling/Webmaster